Jak o přírodní kámen pečovat?

IMPREGNACE KAMENE

Po zaschnutí lepidla ale před spárováním, je potřeba dlažbu řádně umýt a vyčistit a nechat kompletně vyschnout. Jakmile je dlažba suchá, nanese      se první nátěr impregnace a nechá se vyschnout.

Spárování se provádí po vyschnutí prvního nánosu impregnace. Metody spárování jsou rozdílné v závislosti na druhu dlaždic. Nevyplňený, tumbled travertin a některé druhy antik vápence se spárují přes celou dlaždici tak, aby se spárovací hmota zatlačila a vyplnila všechny póry. Vyplněné dlaždice se spárují klasicky, pouze přes spáry tak, aby docházelo k minimálnímu „ušpinění“ dlažby spárovací hmotou. Při spárování se snažte z povrchu kamen umýt co nejvíce zbytků a povlaku spárovací hmoty. Ke spárování doporučujeme použít flexibilní spárovací hmotu.

Před finální impregnací musí být povrch kamene důkladně očištěný od spárovací hmoty a kámen musí být vyschlý. Impregnaci nanášíme rovnoměrně po celé ploše dlaždice, i přes spáry.  Impregnace by se měla kompletně vsáknout do dlaždice. Viditelné přebytky (co se nevsákly cca do 10 minut) setřete suchým hadříkem. Počet nátěrů závisí na pórovitosti kamene – minimálně jsou potřeba dva nátěry, jeden před spárováním a jeden po spárování. Indikace, že je kámen dostatečně impregnován je, že již nesaje.

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY

Ke zvýraznění barvy a impregnaci dlažeb a obkladů ze savých a pórovitých přírodních kamenů, je vhodné použít speciální čistící a impregnační prostředky.

Používají se vodou ředitelné ,nebo speciální impregnace na bázi ředidla.Neměli by chybět při instalaci a posléze při údržbě každého z mnoha druhů přírodních kamenů. Jsou vhodné pro vnější i vnitřní použití, odpuzují vodu a olej. Čistící prostředky a impregnace nejvyšší kvality, vyvinuté přímo pro produkty z přírodního kamene, můžete pořídit u nás v prodejně v Brně.

ÚDRŽBA KAMEME

Kámen se doporučuje čistit speciálními přípravky nebo jarovou vodou. Nedoporučujeme kámen čistit octem, savem nebo hrubým čištěním.  Poruší se tím ochranná vrstva impregnace.

Pokud došlo ke znečištění nebo poškození, raději si zavolejte odborníka, který vám kamennou podlahu vyčistí správnou metodou a prostředky. Kamennou podlahu pravidelně zametejte, aby se předešlo poškrábání. Ke vchodu umístěte kobereček k zachycení nečistot a písku z venku. Na kuchyňských deskách nebo kamenných stolech používejte podložky pod horké talíře nebo nádobí a  pod nápoje, obzvlášť pokud obsahují alkohol nebo citrusový nápoj. Pokud se Vám něco rozlije, okamžitě vše řádně setřete, abyste předešli vzniku skvrn. Nepoužívejte parní mop k mytí podlahy. Narušila by se ochranná vrstva impregnace a došlo by k poškození přírodního kamene.

Instalace kamene

Beton musí být vyzrálý alespoň 6 týdnů, aby se předešlo vzniku prasklin, rozpínání podlahy a následnému poškození dlažby. Beton musí být čistý, bez prachu nebo jiných nečistot a ošetřený hloubkovou penetrací. V případě potřeby se může podklad vyrovnat pomocí vyrovnávací stěrky. Pokud je použito podlahové topení, doporučuje se k instalaci použít vysoce flexibilní cementové lepidlo.

Barvu lepidla vybírejte dle druhu kamene a spárovací hmoty např. pokud se chystáte instalovat světlý travertin použijte bílé lepidlo, abyste předešli případnému prosvítání tmavých skvrn skrz kámen a spárovací hmotu. Lepidlo musí vyplňovat 100% mezi dlaždicí a podkladem. Při instalaci dlažeb na podlahy s podlahovým vytápěním musí být podlahové topení vypnuté minimálně dva dny před pokládkou, v průběhu pokládky a 14 dní po pokládce.

Ano, určitě to je možné. Tyto realizace je však nutné konzultovat s projektantem, který musí navrhnout vhodné konstrukční řešení podkladní plochy s ohledem na hmotnost obkladu. Pro každou realizaci musí být navrženo individuální řešení, protože každý dům má jiný typ izolantu a každý obklad má jinou hmotnost. Proto jsou v případě potřeby nutné další úpravy podkladu (perlinka, dodatečné kotvení). Neexistuje tedy univerzální návod pro tento typ pokládky

Standardně se pro správnou přípravu podkladu používají dvě vrstvy sklovláknité tkaniny (perlinky) odpovídající gramáže, které jsou aplikovány spolu s lepidlem samostatně a s každou vrstvou jsou po vyschnutí lepidla překotveny 6-8 hmoždinkami s ocelovým vrutem na metr čtvereční. Celkově by tedy mělo být v ploše zhruba 12-16 hmoždinek s ocelovým vrutem na metr čtvereční. Velikost a přesný počet hmoždinek s vruty se bude lišit podle typu zateplení a hmotnosti obkladu.